แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : ศึกษาดูงานวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรและวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 2 - 3ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เดินทางไปศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร และ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

ลงวันที่ : 31/07/2020 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ