แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายธนกร วริยานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

ลงวันที่ : 31/07/2020 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ