แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : 5 ธันวาคม 62 กิจกรรม kick off ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เคลี่อนที่
รายละเอียด :

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาจิการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก พร้อมกิจกรรม kick off ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เคลี่อนที่ และออกบริการตัดผมให้กับประชาชน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ลงวันที่ : 31/07/2020 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ