แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : ผลการแข่งขันทักษะของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสาขาเสริมสวย-ตัดผม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รายละเอียด :

ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาเสริมสวย และตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ กับผลการแข่งขันทักษะของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสาขาเสริมสวย-ตัดผม ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กับการแข่งขันทั้งสามประเภท การแต่งผมสุภาพบุรุษ การแต่งหน้าเกล้าผม และการตัดซอยผมสุภาพสตรี ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

ลงวันที่ : 31/07/2020 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ