แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยนางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครูโดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าแนะแนวการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าแนะแนวการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

ลงวันที่ : 08/02/2021 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ