แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยนายสุบรรณ์ ชัยยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม Energy Mobile Unit
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายสุบรรณ์ ชัยยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม  Energy Mobile Unit ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมกระดังงา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

 

 

 

ลงวันที่ : 08/02/2021 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ