แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีให้แก่ ครูนพดล มาจาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และครูศุภลักษณ์ มาจาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีให้แก่ ครูนพดล มาจาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และครูศุภลักษณ์ มาจาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ ณ บริเวรหน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

 

 

 

ลงวันที่ : 08/02/2021 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ