แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564  แก่คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

 

ลงวันที่ : 08/02/2021 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ