แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู มอบกระเช้าของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู มอบกระเช้าของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

 

 

 

 

ลงวันที่ : 08/02/2021 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ