แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ
รายละเอียด :
PPC News: วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 ท่าน ผอ.สมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตัวแทนสถานศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมด้วย นายธนกร วริยานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุบรรณ์ ชัยยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งสถานประกอบการผู้มีพระคุณที่ร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
ลงวันที่ : 24/09/2021 แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์