แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด : PPC News: วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายกิตติชัย นุ่นโต หัวหน้างานโครงการพิเศษ และนายสุวรรณ พรหมบุญ ครูผู้สอนวิชาชีพตัดผมชาย ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ลงวันที่ : 24/09/2021 แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์