แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : สำรวจพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
รายละเอียด : PPC News : วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้รับการประสานงานจาก นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกสำรวจพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย และจะออกบริการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด ซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรทางการเกษตร ในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 ณ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ลงวันที่ : 24/09/2021 แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์