แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วันที่ 21 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้า จากสถาบันอาชีวศีกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ #ท่านวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียด : วันที่ 21 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้า จากสถาบันอาชีวศีกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ #ท่านวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่านชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ท่านเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ท่านประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ท่านชนัญ สุพลพิชิต ปลัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ท่านปราโมช ปรักคึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ท่านชัยอนุชิต ม่วงน้อยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วสนตำลบวังชมภู และหน่วยงานภาคเอกชน ที่เข้าร่วมเป็นเกียรติ #พิธีทำบุญเปิดอาคารศูนย์วิทยบริการ และอาคารปฏิบัติการโรงแรม ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


ลงวันที่ : 05/10/2017 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์