แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน

ลงวันที่ : 05/10/2017 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์