แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมใจกัน ทำดอกไม้จันทร์ ในกิจกรรม"ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง" จำนวน 10,000 ดอก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมใจกัน ทำดอกไม้จันทร์ ในกิจกรรม"ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง" จำนวน 10,000 ดอก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


ลงวันที่ : 05/10/2017 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์