แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี แก่ท่านรองฯ ณรงค์ศักดิ์ บุญก่อน และ รองฯ สมลักษณ์ ลิ้มวัฒนกุล
รายละเอียด : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี แก่ท่านรองฯ ณรงค์ศักดิ์ บุญก่อน และ รองฯ สมลักษณ์ ลิ้มวัฒนกุล ภายใต้งาน "รัตนมณีศรีอาชีวะ บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู้เส้นชัยวัยเกษียณราชการ " ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


ลงวันที่ : 05/10/2017 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์