แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้แสดงความยินดีและได้มอบเกียรติบัตร ให้คณะครูและนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : วันที่ 9 มกราคม 2561 นาย สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้แสดงความยินดีและได้มอบเกียรติบัตร ให้คณะครูและนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐคนรุ่นใหม่ ระดับภาค_ภาคเหนือ_ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับภาค คือ "อุปกรณ์เกี่ยวข้าว" สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำโดย 1.นายไตรภพ ศรีสมุทร 2.นายสุเมธ ทองจันทร์ 3.นายอภิชัย แก้วพินิจ 4.นายฉัตรมงคล กาฬสิน และมีครูที่ปรีกษาคือ 1.ครูสุรัตน์ สาโรจน์ 2.นายวิทยา บุญรอด 3.นายทีราพร โหมดชัง 4.นายกิจจา เหรียญเล็ก และ 6.นายกิตติชัย นุ่นโต ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


ลงวันที่ : 20/01/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์