แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2561 อศจ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
รายละเอียด : วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2561 อศจ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน


ลงวันที่ : 20/01/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์