แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ขอเชิญประชาชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เที่ยวงานนิทรรศการงานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์
รายละเอียด : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ขอเชิญประชาชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เที่ยวงานนิทรรศการงานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โดยฝ่ายพัฒนาการศึกษา นำโดยรองรัตน์ดา เจนจิตต์ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา (ภาคปกติ ปวช.,ปวส. และ ระยะสั้น)ได้จัดกิจกรรมเปิดบูทภายในนิทรรศการงานกาชาดมะขามหวาน เพื่อให้บริการประชาที่เดินเที่ยวงานและให้บริการความรู้ เช่น กิจกรรม ตัดผมชายฟรี แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวะ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ภายในวันที่ 20-29 มกราคม 2560 ณ ศาลากลางเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงวันที่ : 05/03/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์