แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคตาก ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดสารช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคตาก ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดสารช่างเพชรบูรณ์

ลงวันที่ : 05/03/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์