แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสุบรรณ์ ชัยยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าฝึกประสบการณ์อาชีพ ณ บริษัท แคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสุบรรณ์ ชัยยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 15 คน เข้าฝึกประสบการณ์อาชีพ ณ บริษัท แคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี

ลงวันที่ : 04/12/2018 แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์