แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู ลูกจ้างประจำและบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในช่วงเช้า เป็นพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ส่วนช่วงเย็นเป็นพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ลงวันที่ : 04/12/2018 แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์