แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์นำคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาชีพระยะสั้น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์นำคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาชีพระยะสั้น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน โดย ได้เข้าชมห้องปฏิบัติการการโรงแรม ห้องเบเกอรี่ ห้องเรียนเสริมสวยและตัดผมชาย และยังได้ชมห้องสมุด อาคารวิทยบริการ นอกจากนี้ ได้รับฟังการอธิบายข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จาก ครูสุรัตน์ อมราภรณ์พิสุทธิ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ ณ ห้องงานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


ลงวันที่ : 04/12/2018 แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์