แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อม คณะผู้บริหาร อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (รัฐบาล) ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และบริษัทมอสกี้ คอร์ปเรชั่น จำกัด
รายละเอียด :

วันที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น. 
นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อม คณะผู้บริหาร อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (รัฐบาล) ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และบริษัทมอสกี้ คอร์ปเรชั่น จำกัด โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การผลักดันและส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดอัจฉริยะหรือ Smart Province ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ลงวันที่ : 04/12/2018 แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์