ข่าวกิจกรรม

1538  สำรวจพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย .....(9/24/2021)
1537  การประชุม คณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Google Mee .....(9/24/2021)
1536  พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 .....(9/24/2021)
1535  ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี .....(9/24/2021)
1534  ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ .....(9/24/2021)
1533  ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ .....(9/24/2021)
1532  บันทึกลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ .....(9/24/2021)
1531  ร้าน PPC Coffee & Bakery ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และปรับปรุงพื้นที่ภายในร้าน .....(9/24/2021)
1530  ประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะในกิจกรรมการประกวดภายใต้โครงการรักษ์ภาษาไทยและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด .....(9/24/2021)
1529  มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย COVID 19 และกลุ่มเสี่ยง ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ .....(9/24/2021)
1528  ท่าน ผอ.สมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ท่านรองฯรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ออกเยี่ยมศูนย์ FIX IT Center .....(9/24/2021)
1527  คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID 19 .....(9/24/2021)
1526  ท่าน ผอ. นายสมพร บุญนาค และ ท่าน รอง.ผอ. นางรัตน์ดา เจนจิตต์ พร้อมทั้งคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา .....(9/24/2021)
1525  กระบวนการเข้าพื้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(9/24/2021)
1524  ??...วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์... ....มั่นใจ.... เปิดภาคเรียน 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แน่นอน!!!... .....(9/24/2021)
1522  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ตัวแทนรับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3 แกลลอน .....(9/24/2021)
1521  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรการและแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด .....(9/24/2021)
1509  วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู มอบกระเช้าของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(2/8/2021)
1508  นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 .....(2/8/2021)
1507  22 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีให้แก่ ครูนพดล มาจาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และครูศุภลักษณ์ มาจาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี .....(2/8/2021)
1506  16 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยนายสุบรรณ์ ชัยยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม Energy Mobile Unit .....(2/8/2021)
1505  นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยนางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครูโดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าแนะแนวการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ .....(2/8/2021)
1504  นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ คณะครู เข้าแนะแนวให้ความรู้และแนะนำการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ .....(2/8/2021)
1503  นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ คณะครู โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าแนวแนวหลักสูตรการจัดการศึกษา ระบบอาชีวศึกษา .....(2/8/2021)
1502  นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร .....(2/8/2021)
1501   นายสมพร บุญนาค มอบหมายให้นางรัตน์ดา เจนจิตต์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรม การอบรมมารยาทไทย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ .....(2/8/2021)
1500  นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และให้การต้อนรับ นายบุญลือ อยู่คง และ นายประเสริฐ วงศ์โปธา .....(2/8/2021)
1499  26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค เป็นประธานมอบรางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 .....(2/8/2021)
1498  นายสมพร บุญนาคมอบหมายให้ คณะครูและนักเรียนนักศึกษา กองลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) .....(2/8/2021)
1497  18 พฤศจิกายน 2563 นายสมพร บุญนาค มอบหมายให้ นายสุบรรณ์ ชัยยะ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้วประเทศไทย (PMAT) .....(2/8/2021)
12345678