ข่าวกิจกรรม

1509  วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู มอบกระเช้าของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(2/8/2021)
1508  นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 .....(2/8/2021)
1507  22 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีให้แก่ ครูนพดล มาจาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และครูศุภลักษณ์ มาจาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี .....(2/8/2021)
1506  16 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยนายสุบรรณ์ ชัยยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม Energy Mobile Unit .....(2/8/2021)
1505  นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยนางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครูโดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าแนะแนวการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ .....(2/8/2021)
1504  นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ คณะครู เข้าแนะแนวให้ความรู้และแนะนำการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ .....(2/8/2021)
1503  นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ คณะครู โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าแนวแนวหลักสูตรการจัดการศึกษา ระบบอาชีวศึกษา .....(2/8/2021)
1502  นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร .....(2/8/2021)
1501   นายสมพร บุญนาค มอบหมายให้นางรัตน์ดา เจนจิตต์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรม การอบรมมารยาทไทย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ .....(2/8/2021)
1500  นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และให้การต้อนรับ นายบุญลือ อยู่คง และ นายประเสริฐ วงศ์โปธา .....(2/8/2021)
1499  26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค เป็นประธานมอบรางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 .....(2/8/2021)
1498  นายสมพร บุญนาคมอบหมายให้ คณะครูและนักเรียนนักศึกษา กองลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) .....(2/8/2021)
1497  18 พฤศจิกายน 2563 นายสมพร บุญนาค มอบหมายให้ นายสุบรรณ์ ชัยยะ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้วประเทศไทย (PMAT) .....(2/8/2021)
1496  18 พฤศจิกายน 2563 นายสมพร บุญนาค มอบหมายให้นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รับมอบเตารีด จากคุณนารีมาลย์. วรรณบุษราคัม. และคุณกาญจนา. นาคเกลี้ยง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์และสื่อในการเรียนการสอน .....(2/8/2021)
1495   17 พฤศจิกายน 2563 นายสมพร บุญนาค มอบหมายให้นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รับมอบเครื่องซักผ้าจากคุณคนึงนุช จินดา และคุณโสภณ จินดา เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์และสื่อในการเรียนการสอน .....(2/8/2021)
1494  นายสมพร บุญนาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่ศตวรรษที่ 21 .....(2/8/2021)
1493  นายสมพร บุญนาค พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ดำเนินการกิจกรรมลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้แนวการเฝ้าระวังและเว้นระยะห่าง ในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) .....(2/8/2021)
1492  นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยนายสุบรรณ์ ชัยยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบ ปีการศึกษา 2563 .....(2/8/2021)
1491  วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายสมพร บุญนาค มอบหมายให้ นายธนกร วริยานนท์ และนางรัตน์ดา เจนจิตต์ เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา .....(2/8/2021)
1490  วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค เป็นประธานโครงการประชุมผู้ปกครองและสร้างความตระหนักให้กับผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) .....(2/8/2021)
1489  16 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิธีประจำกองเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ .....(2/8/2021)
1488  14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายสมพร บุญนาค พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลช่างผมมืออาชีพ จังหวัดเพชรบูรณ์" .....(2/8/2021)
1487  วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายธนกร วริยานนท์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช .....(2/8/2021)
1486  วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ห้กาารต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง .....(2/8/2021)
1450  ผลการแข่งขันทักษะของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสาขาเสริมสวย-ตัดผม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 .....(7/31/2020)
1449  5 ธันวาคม 62 กิจกรรม kick off ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เคลี่อนที่ .....(7/31/2020)
1447  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมโครงการวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ .....(7/31/2020)
1446  18 ธันวาคม 2562 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V - NET .....(7/31/2020)
1443  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 .....(7/31/2020)
1441  ศึกษาดูงานวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรและวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร .....(7/31/2020)
12345678