ข้อมูลตลาดแรงงาน

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาการฝึกงานแยกตามสาขางาน ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี ที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน

สาขางานไฟฟ้ากำลัง
1 ร้านสำเนียงอิเล็กทรอนิกส์ เอกชน ต.สะเดียง อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 2 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นายพงศ์พิชญ์ วงศ์มณี ราชการ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 67000 056-701129
3 ร้านธนกฤต แอร์ ออโต้ เอกชน 168/3 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต. นางั่ว อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 088-4222844 4 ร้านเลิศชัยแอร์ นายกาษา เมืองสีเขียว เอกชน 355 ถ. เพชรเจริญ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 084-5775780
5 ร้านกิจการการไฟฟ้า เอกชน 234/1 ถ. สระบุรี - หล่มสัก ต. นางั่ว อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 056 -741381 Fax 056-741381 6 บริษัท ท็อปแลนด์ เพชรบูรณ์ เปรมฤทัย โรจนภาสุพันธ์ เอกชน 19 ถ. เกตุปัญญา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 056-7222703
7 ร้านวาสนาการไฟฟ้า นายนิรันดร์ เพชรกสิ เอกชน 17/35 ถ. เทศบาลพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 081 – 5327332 Fax 056 - 720977 8 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายจักรภพ เนวะมาตย์ ราชการ 60 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 056 – 720395 Fax 056 - 721524

 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1 ร้านอำนวยอิเล็กทรอนิกส์ นายอำนวย แดงด้วย เอกชน 72/ ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-721723 2 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ราชการ 203 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-711600 Fax 056-711645
3 ร้านทวีชัยอิเล็กทรอนิกส์ นางสุภาภรณ์ เตชิดตุลา เอกชน 154 ถ.พระพุทธบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-743114 Fax 056-743114 4 ร้าน 33 โทรทัศน์ เอกชน 54/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 082-5119406
5 บริษัท แคนนอล ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด นายสัมพันธ์ บุญเกตุ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เอกชน 89 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 035-350100 6 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายจักรภพ เนวะมาตย์ ราชการ 60 ถ.นิกรบำรุง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-720395

 

สาขางานยานยนต์
1 อู่ชัยโย เซอร์วิส เอกชน 165 ม.10 สระบุรี-หล่มสัก ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-070127 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสยาม หล่มสัก นายวิพัฒน์ กันทสุสิระ กรรมการผู้จัดการ เอกชน หจก.ศรีสยามหล่มสัก ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-722546
3 บริษัท เพชรบูรณ์ออโต้ จำกัด เอกชน 83/3-6 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000 056-711281 4 บริษัท สันติอีซูซุ เพชรบูรณ์ หล่มสัก เอกชน 71 ม.2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-704841
5 บริษัท สันติอีซูซุ เพชรบูรณ์ นายธงชัย เพิ่มพงษ์ศรี (ผู้จัดการศูนย์บริการ) เอกชน 102 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-711281 6 บริษัท เพชรบูรณ์ฮอนด้าคาร์ จำกัด นางสาวสุธาทิพย์ พัชรพาณิช เอกชน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-722812
7 บริษัท เพชรนิธิ จำกัด เอกชน 147/1-3 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 6700 056-711797 8 อู่พิษณุการช่าง นายจิตรภณ กระรินทา เอกชน 77/1 ม.12 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67000 084-4935886
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสยามหล่มสัก เอกชน 17/8 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-722509 10 บริษัทสหชัยเลย มอเตอร์เซลล์ จำกัด นายถนัด แก้วจันทร์ (หัวหน้าศูนย์บริการ) เอกชน 4/9-10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 083-6289924
11 บริษัท คูโบต้าเพชรบูรณ์ จำกัด เอกชน 99/9 ม.13 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-566199 12 บริษัท พูมศิลป์เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นางสาวอรทัย เลิศดำรงชัย (กรรมการผู้จัดการ) เอกชน ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-702511
13 อู่ประจักษ์เซอร์วิส นายประจักษ์ คุ้มศรี เอกชน 9/4 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-721569 14 บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จำกัด เอกชน 182 ม.10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 083-6289923
15 บริษัท จุลไหมไทย จำกัด นายวิชัย ลี่ทองอิน (ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป) เอกชน 443 ม.13 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 056-722509  

 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 บริษัท ท็อปแลนด์เพชรบูรณ์ นายวีระนนท์ รอบบรรเจิด เอกชน 16 ถ.เกตุปัญญา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-722278 Fax 056-722278 2 อบต.ป่าเลา นายประสิทธิ์ มาจาก นายก อบต.ป่าเลา ราชการ ม.11 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-911196 Fax 056-911196
3 อบต.ชอนไพรว่าที่ ร้อยโท สุขสันต์ โนนสุ ราชการ ม.9 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-913767 Fax 056-913767 4 อบต.หนองแม่นา นายณรงค์ บวชสันเที๊ยะ ราชการ ม.5 ถ.ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 056-924235 Fax 056-924236
5 บริษัท บูรณะเวช จำกัด (โรงพยาบาลเพชรรัตน์) นายประจวบ จันทร์คิด (ผู้จัดการ) เอกชน 2/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-720680 Fax 056-720679 6 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางธีรพร พรพฤฒิพันธ์ นายกเทศมนตรี ราชการ 26 ถ.เกษมราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-711007 Fax 056-711475
7 บริษัท โกเด้นไลน์ บริซิเนส นายสุชิน ชูรัตน์ (ผู้จัดการ) เอกชน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 086-6759869 8 ร้านนันทิยา เฟอร์นิเจอร์ เอกชน 22/2 ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-726377
9 สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่เพชรบูรณ์ ราชการ 4 ถ.สนามชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-711448 10 อบต.บุ่งคล้า ราชการ ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 056-738038
11 อบต.สะเดียง ราชการ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-721165    

 

สาขางานการบัญชี
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพชรบูรณ์ นายสุชิน ชูรัตน์ รัฐวิสาหกิจ 2 ถ.สนามชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-711008 Fax 056-723039 2 สำนักงานภัทราภาการบัญชี นางสาวเสาวนีย์ อมาตยกุล (ผู้จัดการ) เอกชน 52/60 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-711449 Fax 056-713114
3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ นางอุษชา ชัยกรณ์กิจ ราชการ 338 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-722053 Fax 056-711449 4 การปะปาส่วนภูมิภาค นายสุวิชา โกมาสถิตย (ผู้จัดการ) รัฐวิสาหกิจ 4 ถ.สนามชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-711310 Fax 056-711444
5 บริษัท First Pacific นายรุ่งอรุณ จันทรศร (รองประธานกรรมการ) เอกชน 296/7 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 02-2853095 Fax 02-2853095