ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

ตารางงบดำเนินการปีการศึกษา 2558

ตารางงบดำเนินการประจำปีการศึกษา_2558
ตารางงบดำเนินการประจำปีการศึกษา_2558

ตารางงบดำเนินการปีการศึกษา 2559

ตารางงบดำเนินการประจำปีการศึกษา_2559
ตารางงบดำเนินการประจำปีการศึกษา_2559

ตารางงบดำเนินการปีการศึกษา 2560

ตารางงบดำเนินการประจำปีการศึกษา_2560
ตารางงบดำเนินการประจำปีการศึกษา_2560