ข่าวสารประกาศ

3222  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2563 ระดับจังหวัด ภาคเหนือ .....(9/28/2020)
2221   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 (V-SAR ) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(6/2/2020)
1221  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ และช่างทำผมสตรี รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 .....(2/12/2020)
1220  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาคณิตศาสตร์) .....(1/29/2020)
221  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง .....(1/18/2020)
220  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(1/10/2020)
219  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคคราว(เจ้าหน้าที่การเงิน) .....(11/5/2019)
218  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ) .....(11/5/2019)
217  หลักสูตรวิชาปรับพื้นเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 2562 .....(10/28/2019)
216  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(10/21/2019)
215  ประกาศรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ .....(10/15/2019)
214  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานทำความสะอาด .....(6/10/2019)
213  รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 .....(6/5/2019)
211  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูวิทยาศาสตร์ .....(4/1/2019)
210  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว .....(3/27/2019)
209  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(3/20/2019)
207  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ .....(2/8/2019)
206  ประชาสัมพันธ์รับสมัคครการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจ เสริมสว ช่างทำผมสตรี .....(1/23/2019)
205  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ธุรการ .....(1/23/2019)
204  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(1/23/2019)
203  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ .....(1/5/2019)
202  โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา .....(12/24/2018)
201  ผลงานวิชาการ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(10/29/2018)
200  ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ(Startup) ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(10/29/2018)
193  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ .....(10/16/2018)
191  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ .....(10/11/2018)
190  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540 .....(10/11/2018)
189  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน .....(10/10/2018)
187  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง .....(10/5/2018)
186  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ รายช่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่คราวรายเดือน .....(10/3/2018)
12345