วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายธนกร วริยานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครูบุคลากรร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง