วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทุกท่าน คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์