วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะครู ทักษะวิชาชีพระยะสั้น ได้ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ “วันใหม่วาไรตี้” ช่องไทยพีบีเอส โดยการบันทึกเทปรายการในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ทักษะการตัดผมชาย เสริมสวย การทำอาหารและเบเกอรี่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์