ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

กดดาวน์โหลดเอกสารที่นี้นะครับ