ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

         วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายธนกร วริยานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครูบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์