วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้สิทธิ์ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ ที่จังหวัดระยอง ประกอบด้วยทักษะดังต่อไปนี้

  1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
  2. ทักษะการตัดผมบ๊อบเททุยแฟชั่นหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
  3. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ(รองทรงสูงมาตรฐาน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  4. ทักษะอาหารจานเดียว(ผัดไทยกุ้งสด) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2