วันที่ 12 มกราคม 2566 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง(ระดับประเทศ) ปีที่25 ประจำปี 2565 ณ สนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ คว้า 2 รางวัลใหญ่ รางวัลชนะเลิศ สถิติสูงสุด อันดับ 1 ประเภทรถตลาดและรางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ประเภทรถประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษามาครอบครองได้สำเร็จ