❤ หลายท่านอาจยังไม่ทราบ…
‘สารพัดช่างเพชรบูรณ์ เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ด้วยนะ…😍😍😍