ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ในการดำเนินโครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจ เพื่อพี่น้องประชาชน
          ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรอบรมวิชาชีพ ตามโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 13 หลักสูตร….
📌📌📌ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมฯ สามารถติดต่อได้โดยตรงกับครูผู้สอน โดยมีหลักสูตร ดังนี้…..
         1. หลักสูตร สระผม – เซทผม (75 ชม.) รับรอบที่ 1= 20 คน, รอบที่ 2= 50 คน สนใจติดต่อ ครูประสิทธิ์ 082-4010848 (วันที่อบรม รอบที่ 1 : 4 เม.ย.-6 พ.ค. 65, รอบที่ 2 : 17 พ.ค.-22 ก.ค. 65)
         2. หลักสูตร ตัดผมชาย 1 (75 ชม.) รับรอบที่ 1= 28 คน, รอบที่ 2= 50 คน สนใจติดต่อ ครูสุวรรณ 081-5327481 (วันที่อบรม รอบที่ 1 : 4 เม.ย.-6 พ.ค. 65, รอบที่ 2 : 17 พ.ค.-22 ก.ค. 65)
         3. หลักสูตร ขนมอบยอดนิยม (75 ชม.) รับรอบที่ 1= 28 คน, รอบที่ 2= 50 สนใจติดต่อ ครูอดิศร 080-0273812 (วันที่อบรม รอบที่ 1 : 4 เม.ย.-6 พ.ค. 65, รอบที่ 2 : 17 พ.ค.-22 ก.ค. 65)
         4. หลักสูตร งานบริการจักรยานยนต์ (75 ชม.) รับ 25 คน สนใจติดต่อ ครูโสภณ 093-5788061 (วันที่อบรม : 4 เม.ย.-6 พ.ค. 65)
         5. หลักสูตร งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก (75 ชม.) รับ 25 คน สนใจติดต่อ ครูสุรัตน์ 087-8428277 (วันที่อบรม : 4 เม.ย.-6 พ.ค. 65)
         6. หลักสูตร งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก (75 ชม.) รับ 25 คน สนใจติดต่อ ครูทีราพร 087-5746773 (วันที่อบรม : 4 เม.ย.-6 พ.ค. 65)
         7. หลักสูตร งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (75 ชม.) รับ 25 คน สนใจติดต่อ ครูอนุศักดิ์ 098-8272476 (วันที่อบรม : 4 เม.ย.-6 พ.ค. 65)
         8. หลักสูตร งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (75 ชม.) รับ 50 คน สนใจติดต่อ ครูปิยาภรณ์ 063-8374895, ครูสุริยา 088-1628483 (วันที่อบรม : 4 เม.ย.-6 พ.ค. 65)
         9. หลักสูตร งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก (75 ชม) รับ 25 คน สนใจติดต่อ ครูกรรณิกา 088-5160521 (วันที่อบรม : 4 เม.ย.-6 พ.ค. 65)
       10. หลักสูตร งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (75 ชม.) รับ 25 คน สนใจติดต่อ ครูเอกชัย 083-2152169 (วันที่อบรม : 4 เม.ย.-6 พ.ค. 65)
       11. หลักสูตร อาหารว่างยอดนิยม (75 ชม.) รับ 25 คน สนใจติดต่อ ครูสุธาสินี 086-6801318 (วันที่อบรม : 4 เม.ย.-6 พ.ค. 65)
       12. หลักสูตร อาหารไทยชาววัง (75 ชม.) รับ 24 คน สนใจติดต่อ ครูราเชน 094-5503779 (วันที่อบรม : 17 พ.ค.-22 ก.ค. 65)
        13. หลักสูตร ขนมไทยชาววัง รับ 25 คน สนใจติดต่อ ครูราเชน 094-5503779 (วันที่อบรม : 17 พ.ค.-22 ก.ค. 65)
เปิดรับสมัครโดยตรงกับครูผู้สอน ตั้งแต่วันนี้ – 11 มีนาคม 65
…….หลักฐานการสมัคร…….
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. เงินค่าสมัคร หลักสูตรละ 10 บาท
         เมื่อเรียนจบหลักสูตร หากต้องการต่อยอดดำเนินธุรกิจ สามารถติดต่อสอบถามและปรึกษาเพิ่มเติมได้กับธนาคารออมสิน…
❤เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้มีทักษะอาชีพ