• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
วิทยาลัยสารพัดช่างฯ
 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

มอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา

  • Administrator
  • 2020-01-23 15:36:25

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายธนกร วริยานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางจิราพร ภู่สีม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา

ดูรายละเอียด

กิจกรรม

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมประดับแถบ ๓ สี และพิธีประจำกอง ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Administrator

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมประดับแถบ ๓ สี ทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก และพิธีประจำกอง ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

การแข่งขันแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาวระดับวิชาชีพระยะสั้น

Administrator

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาระยะสั้น ได้รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง ในการแข่งขันแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาวระดับวิชาชีพระยะสั้น งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนาร วิสามัญ(ประกับแถบ 3 สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

Administrator

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายมอบ นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนาร วิสามัญ(ประกับแถบ 3 สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

กิจกรรมนนทรีเกม 66 กีฬาในสถานศึกษาต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2566

Administrator

วันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายมอบ นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
จัดกิจกรรมนนทรีเกม 66 กีฬาในสถานศึกษาต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสายชล ชมภู เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธนกร วริยานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางจิราพร ภู่สีม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง 1

Nirobon K

บริการรักษาสัตว์เลี้ยงโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เราเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 .

ข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง 2

Nirobon K

ให้บริการอาบน้ำ-ตัดขน ตัดทรงมาตราฐานหรือทรงตามที่ต้องการ

เราเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 .

ข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง 3

Nirobon K

ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับยารักษาโรค อาการของโรค สาเหตุ และแนวทางการรักษา และการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้อง โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เราเปิดให้คำปรึกษา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 .

ข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง 4

Thagit Saisorn

ให้บริการเลี้ยง-ดูแลสัตว์เลี้ยงทุกสายพันธุ์ ภายใต้การดูแลของพยาบาลผู้มีความรู้ด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง

เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.30 น.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

     วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2527 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ซึ่งใช้สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์ ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อยู่บริเวณถนนนิกรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพโดยทั่วไปขณะนั้นโรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์เต็มไปด้วยอาคารเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากเป็นสถานที่ปฏิบัติงานเดิมของโรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์ ทั้งยังมีส่วนราชการอื่นๆ อีกหลายหน่วยงานใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการเป็นเวลานาน


"ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมในการประกอบอาชีพและสามารถศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต"